24-25 давхар

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах

197-31мкв-3-өрөө c7

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

119-56мкв-3-өрөө c6

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

121-88мкв-3-өрөө c5

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

153-21мкв-3-өрөө c4

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

129-77мкв-3-өрөө c3

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

81-44мкв-2-өрөө c2

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

97.35Мкв – 2 өрөө c1

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах Бусад өрөөний зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Өрөөний дотоод интерьер

4-10 давхар

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг Буцах 4-10 Давхар C-1 / 97.35 м.кв 3 өрөө / C-2 / 81.56 м.кв 3 өрөө / C-3 / 130.60 м.кв 3 өрөө / C-4 / 153.34 м.кв 3 өрөө / C-5 / 121.79 м.кв 3 өрөө / C-6 / 119.57 м.кв 3 өрөө / […]

terrace

360/365 Mandala Residential Tower Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг