360/365 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1-2 давхар

1 болон 2-р давхарт оршин суугчдын хэрэгцээг нэг дороос хангах зориулалтаар хүнсний дэлгүүр, кофе шоп, ресторан, дэлгүүр гэх мэт худалдаа үйлчилгээний талбайг гарган төлөвлөсөн. 365 Mandala Residential Tower Худалдаа үйлчилгээ 365 Mandala Residential Tower нь оршин суугчдынхаа хэрэгцээ шаардлагыг жилийн бүхий л хугацаанд хангаж чадах худалдаа үйлчилгээний төвийг 1ээс 3давхартаа төлөвлөөд байна.

3 давхар

Оршин суугчдын тав тух, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан усан бассейн, фитнес заалыг бүрэн тохижуулж чанартай эрүүл амьдралыг мэдрүүлэхийг зорин төлөвлөсөн.