360/365 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Нийтлэл

Влог

Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу.
2021/05
“360 Mandala Residential Tower” Чухлын зэрэглэлээрээ хэддүгээрт ордог вэ?

2021/06

Барилгын явцын талаарх мэдээлэл
2021/05
Төслийн ерөнхий танилцуулга
2021/04
ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ, ЧАНАР-ыг шингээн гүйцэтгэсэн
2021/10