360 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Нийтлэл

Влог

Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу.

2021/05

“360 Mandala Residential Tower” Чухлын зэрэглэлээрээ хэддүгээрт ордог вэ?

2021/06

Барилгын явцын талаарх мэдээлэл

2021/05

Төслийн ерөнхий танилцуулга

2021/04

ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ, ЧАНАР-ыг шингээн гүйцэтгэсэн

2021/10