360/365 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Интерьер

дизайн

Орчин цагийн амьдралын хэв маягийг илэрхийлэл болгон дотоод интерьерийн шийдлийг модерн, контемпорари загварын чиг хандлагыг хослуулан шийдэж өгөв.