360 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Та зурган дээр дарснаар өрөөний зохион байгуулалттай дэлгэрэнгүй танилцах боломжтой.

Их хотын үзэмжид шинэ өнгө төрх, шинэ дэвшилтэт технологи, чанарыг нэвтрүүлэн сүндэрлүүлж буй хамгийн сайн харууцтай 360 Mandala Residential Tower төслийн ерөнхий төлөвлөлтийг танилцуулж байна.

 • B1 давхарт автомашины дулаан зогсоол
 • 1-3 давхарт худалдаа үйлчилгээний талбай
 • 4-23 давхарт орон сууц
 • 24-25 давхарт PENTHOUSE
 • 11 давхарт оршин суугчдын TERRACE, Conference room, Хүүхдийн тоглоомын танхим
 • Дээвэр дээрээ нисдэг тэрэгний зогсоол гэсэн төлөвлөлтийн дагуу төсөл хугацаандаа хэрэгжиж байна.
Их хотын үзэмжид шинэ өнгө төрх, шинэ дэвшилтэт технологи, чанарыг нэвтрүүлэн сүндэрлүүлж буй хамгийн сайн харууцтай 360 Mandala Residential Tower төслийн ерөнхий төлөвлөлтийг танилцуулж байна.

 • B1 давхарт автомашины дулаан зогсоол
 • 1-3 давхарт худалдаа үйлчилгээний талбай
 • 4-23 давхарт орон сууц
 • 24-25 давхарт PENTHOUSE
 • 11 давхарт оршин суугчдын TERRACE, Conference room, GUEST HOUSE
 • Нисдэг тэрэгний зогсоолтойгоор барилгын явц төлөвлөсөн хугацааныхаа дагуу хэрэгжиж байна.